Poslední den jsme na horkém místě zastihli Aleše Fikara, absolventa denního nástavbového studia podnikání. Poté, co zvládl teorii ekonomiky, pustil se do obhajoby ročníkové práce týkající se vlastního podnikatelského záměru. Vybral si téma restaurace. Pikantní přitom je, že původně se vyučil automechanikem. Zajímalo nás, zda k takovému posunu ho přivedlo prostředí školy, kde se vyučuje řada profesí. Každopádně ho prý nástavbové studium přimělo uvažovat o podnikání v širším rozsahu. „Ke zvolení tématu mě vedla také vlastní zmlsanost a vidina toho, aby se lidé mohli najíst poctivě připraveného jídla domácí kvality i chuti. Snad se mi jednou záměr vyplní. Nejdřív si na něj ale musím vydělat. Zatím přes léto plánuji brigádu a co bude dál, se uvidí," mínil. Dodal také, že z ústní maturity neměl obavu. Nejhorší pro něj byla písemná státní maturita z matematiky.

To už na chvíli, kdy předstoupí před hlavní zkoušející Evu Kouckou a Jitku Honzů, čekal Tomáš Nový. „Připravení jsou zatím všichni dobře a jde jim to hezky," hodnotila místopředsedkyně komise Růžena Najdenovová. Tomáš mimo jiné opět obhajoval svou vidinu restaurace, ale tentokrát absolvent nástavby podnikání byl vyučený kuchař číšník. „Hodně sázím na českou kuchyni," uvedl. „Zatím pro mě byla maturita ú-spěšná, doufám, že i z ekonomiky si vyberu dobré téma. Nejtěžší mi přišla matematika a nejlepší byl pro mě didaktický test z českého jazyka."

„Mateřština a jazyky u nás dopadly všeobecně dobře, úplně nejlepší výsledky jsme ale zaznamenali u odborných předmětů. Naproti tomu matematika byla největším problémem, a to jsme od podzimu nabízeli doučování. Zpočátku bylo využívané, ke konci minimálně," konstatoval trpce zástupce ředitele Václav Žíla.