Už nějakou dobu se mezi občany mluví o snaze více ovlivnit to, co se v osadě patřící pod obec Dobřív děje. Potvrdil to i loňský rok, kdy Pavlovečtí nechtěli dát správcovství vrtu s pitnou vodou do rukou Veolii a téměř jednotně se postavili rozhodnutí zastupitelů Dobříva na odpor. V jednu chvíli se dokonce mluvilo o možném odtržení od Dobříva.

Dnes je naplánovaná v místní nohejbalové klubovně od osmnácti hodin porada občanů. Na ní by mělo padnout několik návrhů jak vykročit do budoucího období s lepšími vyjednávacími pozicemi. Přičemž se dokonce mluvilo o zařazení se k jedné z politických stran nebo dokonce vzniku nové. „Rádi bychom sestavili vlastní kandidátku, ke které je třeba alespoň devíti lidí. Ty už máme, včetně dvou náhradníků. Dnes chceme tento návrh předložit občanům pro případné připomínky a úpravy," prozradil jeden z iniciátorů akce Zdeněk Šebelle.

Z nové politické strany však rádoby budoucí zastupitelé ustoupili. Nechtěli patřit pod žádnou z velkých stran. Na kandidátce by měli být vedeni jako nezávislí a první čtení jejich programu by mělo být právě dnes. K připravenému programu se pak občané budou moci vyslovit. „Nikdo neříká, že když se nám to povede, budeme tady mít za rok nové silnice a potečou sem peníze. Dobřív nyní realizoval kanalizaci, která spoustu peněz odčerpá. Budeme mít ale větší slovo a hospodaření se stane pro nás průhlednějším," pokračoval Šebelle.

Právě finance a jejich údajný nedostatek v osadě je dalším zájmem kandidátů. „Na Pavlovsko by teoreticky mohla přijít z rozpočtu až jedna šestina," domnívá se Šebelle. „Nevadilo by, že se zbytkem hospodaří Dobřív, ale například po pěti letech by se z rozpočtu mohla uvolnit částka na cesty, a to bez toho, aby nám to bylo předkládáno jako mimořádná služba. Samozřejmě chceme pohlídat i financování vody," doplnil Šebelle.

První krůček udělají Pavlovečtí dnes. S jakým ohlasem, o tom budeme informovat.