V osmnáct hodin už byly prostory klubu zaplněné téměř šedesátkou účastníků. Jak stálých občanů, tak i chalupářů. Ze samotného Dobříva dokonce dorazila skupinka posluchačů, která si nechtěla zasedání nechat ujít. Jen dvacet minut stačilo k tomu, aby se z davu začaly ozývat vlny emocí. To když přišel na řadu horký bod programu jednání zastupitelstva. Totiž zvýšení cen vody pro obyvatele Pavlovska. To přitom má v současnosti jednu z nejlevnějších sazeb, činí devět korun za kubík vody. A to zejména díky místním vrtům, které leží na okraji obce, konkrétně nad místním rybníkem. Připomeňme jen, že právě o vlastnictví těchto vrtů vede Pavlovsko s Hrádkem dlouholeté právní spory.

Stavba vodovodu byla realizovaná v letech 1979 - 1982 za státní peníze, které pokryly zhruba šedesát procent nákladů. Zbytek, asi sedm set tisíc korun, dofinancovávala obec. Dva vzniklé vrty měly vydatnost přibližně 5,3 vteřinových litrů vody. Přitom o odběr se v dalších letech začala dělit s Hrádkem a do železáren odtékaly další litry. Fabrika se na oplátku starala o údržbu a kvalitativní rozbory vody.

Více ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.