„Věčně tu byl nějaký problém. Hlavně u Uxů se propadal terén a praskala voda," uvedl za obyvatele Martin Bufka. „Jsem také u hasičů a už dlouho jsme namítali, že průjezd ulicí je špatný. Zejména v horní části. Při zimní údržbě s tím byly problémy také," dodal. Potíž je i s odstavením aut. Z jedné strany bylo místo jen pro vjezdy do vrat, zastavit u domů se nedalo. Ze druhé byl za obrubníkem úzký travnatý pás (chodníky chyběly), na němž se zčásti parkovalo. Teď by měly přibýt zálivy pro automobily, což místním nejen usnadní život, ale především umožní bezpečné míjení vozidel při průjezdu ulicí.

„Zatím se v Dlouhé pustíme jen do první etapy rekonstrukce. Jedná se zhruba o dvě stě čtyřicet metrů. Vyžádá investici ve výši asi pěti milionů, které město muselo našetřit," vysvětloval rozdělení akce starosta Jaroslav Perlík. „Hlavní je," dodal, „že v pondělí už začínáme. Předá- váme staveniště vybrané firmě a úpravy by se měly ihned rozběhnout. Do konce října má být podle smlouvy vše dokončené. I s přemístěním vedení elektřiny do země, o něž se postará ČEZ. Leckteré přípravné práce, jako odstranění obrubníků, už jsou hotové.

Silnice dostane nový asfaltový povrch a přibudou parkovací zálivy. Objeví se ale také zpomalovací pásy kvůli snížení rychlosti. Pro místo bude totiž zavedený režim bytové zóny a retardéry předepsanou čtyřicítku pomohou uhlídat.

Asi šest set metrů ulice zbude dořešit napřesrok.

Více se dočtete v dnešním vydání.