„Výstavu jsme připravili ve spolupráci se Západočeským muzeem a Janem Jirákem. Pojednává o podrobnostech od 16. století, kdy se začalo vařit pivo v církevních objektech. V celých západních Čechách byly varny. Většinou šlo o klášterní, ale byly i farní, které založili přímo faráři,“ uvedl průvodce dešenickým muzeem Petr Štembera, jenž vysledoval ještě jednu zajímavost: „Pivovar se využíval nejvíce v době postní, kdy mniši nemohli konzumovat pokrmy, tak pili jen pivo. Z té doby možná pochází i rčení, že pivo je tekutý chléb. Pivovar byl ve většině klášterů. Ze začátku nesměli pivo prodávat, až když se uvolnil zákon.“

Kromě této výstavy jsou v muzeu k vidění raritní kousky z celého světa – etikety, sklenice, lahve i další exponáty spojené s pivem.