„Město koupí akryl na plátně Heleny Vendové s názvem Oživení minulosti a olej na plátně výtvarníka Karla Syky nazvaný Pamatuj. Do artotéky přibude plastika z bronzu a mramoru Následuj mě od Jaroslava Šindeláře a patinovaná sádrová plastika Sedící žena autora Ladislava Fládra,“ uvedla Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

V současné době je v artotéce, která byla založena v roce 1996, 237 výtvarných děl v celkové hodnotě téměř 4,58 milionu korun. Jsou v ní zastoupeni významní umělci plzeňské oblasti, jako jsou například Jiří Patera, Miroslav Tázler, zástupci plzeňské malířské školy 70.–80. let 20. století, tedy takzvaný Paterův kroužek, kam patří například Vladivoj Havlíček, Václav Malina nebo Milan Maur. Ve sbírce se nachází i díla Bronislava Losenického, Květy Monhartové, Františka Bálka, Jarmily Dytrychové, Marie Lacigové, Jiřího Kovaříka, Jiřího Rataje, Benedikta Tolara a dalších umělců.

„V letošním roce město obdrželo vzácný dar od německé občanky, a to 61 výtvarných děl v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun. Artotéka tak bude obohacena zejména o unikátní soubor litografií významných plzeňských výtvarníků,“ doplnila náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.