Přítomno 21 obcí

Setkání bylo určené k vzájemnému vyjasnění stanovisek k problematice rušení VÚ Brdy. Delegaci ministerstva obrany vedl generální sekretář ministra obrany Jan Vyleta. Přítomni byli starostové měst a obcí či jejich zástupci z Borovna, Dobříva, Felbabky, Hvozdce, Chaloupek, Jinec, Křešína, Malé Vísky, Mirošova, Obecnice, Podluh, Skořic, Spáleného Poříčí, Strašic, Štítova, Tění, Trokavce, Věšína, Vranovic a Zaječova (pozváno bylo 27 měst a obcí).

Strašická garance

Po zahájení pronesl úvodní projev starosta Strašic Jiří Hahner. Připomněl v něm dlouhý čas práce na problematice od roku 2011 a poděkoval za dobrou práci příslušným pracovníkům MO ČR, MV ČR a MŽP ČR. Vyzdvihl, že vše je nyní v rukách Parlamentu ČR. Připomněl rovněž skutečnost, že ačkoliv se často hovoří o armádě jako garantu ochrany přírody, v současnosti toto na Brdech již neplatí vzhledem k nekontrolovanému přílivu návštěvníků VÚB bez povolenek, mnohdy používajících automobily a jiná motorová vozidla. Uvedl, že Strašice jsou připraveny v případě zrušení VÚ garantovat na ploše svého nového katastrálního území maximální ochranu přírody a absolutní nezastavitelnost lokality. Navrhl, že takovéto prohlášení by měly provést všechny obce, kterým je budoucí správa Brd navrhována.

Dokončení v pátečním vydání Rokycanského deníku.