„Na Vysočině nejsou nejvhodnější podmínky k vypuštění sýčků. Nejraději totiž osidlují nížiny. Proto spolupracujeme se stanicí Spálené Poříčí v Plzeňském kraji, kde se na sýčky specializují a mají propracovaný systém na jejich záchranu,” vysvětlil ředitel Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát.

„Máme vytvořené kvalitní zázemí vypouštěcích voliér s následným odchovem a vypuštěním chovných párů s mláďaty do vhodných lokalit. Přitom sýčky intenzivně monitorujeme pomocí vysílačů VHF,“ doplnil vedoucí záchranné stanice Spálené Poříčí Petr Jandík s tím, že sedm sýčků z Pavlova se přestěhovalo na Plzeňsko, aby posílili tamější volně žijící populaci.

Právě stanice ve Spáleném Poříčí je spolu s Plzeňským krajem zapojena do přeshraničního projektu na ochranu sýčka obecného v česko-bavorském pohraničí. „Koordinované úsilí o záchranu sýčků v Plzeňském kraji začalo v roce 2017, když se spojily aktivity Plzeňského kraje, ZOO Plzeň a záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí. Tehdy byl zahájen jejich řízený návrat na vhodných místech původního výskytu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard s tím, že první pokusy o návrat sýčků se uskutečnily v okrese Klatovy a posléze i na jižním Plzeňsku v okolí Spáleného Poříčí.

Souběžně s těmito koordinovanými aktivitami podporoval Plzeňský kraj také snahu o záchranu a stabilizaci poslední, původní divoké populace sýčků, která přežívá na Stodsku na jižním Plzeňsku. Té se dlouhodobě věnují ornitologové ze ZO ČSOP Plzeňsko. „Veškeré zkušenosti, které jsme získali při těchto společných aktivitách, jsme využili právě při tvorbě “Záchranného programu pro sýčka obecného“, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ministerstvo životního prostředí jej vydalo v roce 2020,“ dodal Bernard.

Aktivity na záchranu ohrožených sov se stupňovaly, až letos přerostly v přeshraniční projekt s názvem. „Ochrana sýčka obecného v česko-bavorském pohraničí“. Jeho cílem je pokračovat ve snahách o návrat této sovy ve vhodných lokalitách, kde bude vybudováno celkem 12 aklimatizačních vypouštěcích voliér. Podporována bude také nově vznikající populace sýčků v Plzeňském kraji. Projekt zahrnuje též péči o původní populaci na Stodsku zlepšováním jejích životních podmínek.

close Sedm sýčků odchovaných v Pavlově bylo vypuštěno v Plzeňském kraji, Foto. Stanice Pavlov info Zdroj: Deník/Milan Kilián zoom_in Sedm sýčků odchovaných v Pavlově bylo vypuštěno v Plzeňském kraji. Foto: Stanice Pavlov

Součástí projektu je i vědecký výzkum spojený se satelitním i krátkovlnným sledováním vysílačkami označených sýčků, tzv. telemetrie. „V rámci projektu bychom rádi návrat sýčků do přírody realizovali také v Horní Falci,“ uzavřel Bernard.

Celkové náklady projektu na české straně jsou zhruba 10 milionů Kč, na německé straně pak 5,7 milionu Kč. Plzeňský kraj z této částky uhradí přibližně 1,4 milionu Kč, přičemž 80 % těchto nákladů pokryjí prostředky z dotačního programu.

Sýček obecný

  • V rozmezí let 1985–2003 populace sýčka klesla o 59 % a na počátku 21. století už patřil mezi velice vzácné druhy.
  • V současnosti se jeho celková populace na území ČR odhaduje na méně než 100 párů. Zdroj: Stanice Pavlov