„Jde o dopravní automobil v provedení technickém, což znamená, že má i částečnou výbavu, nejde jen o základní provedení. Získali jsme ho za podpory integrovaného operačního programu, dotace činila 90 % a zbylou částku zaplatil městský úřad. Celkové náklady na auto byly zhruba 1,4 milionu korun,“ uvedl velitel SDH Klatovy Pavel Lajpold.

Pro klatovské hasiče nové auto hodně znamená, jednak jde o obnovu vozového parku a také o značný posun, co se týče vybavenosti sboru. „Aut máme spousty, ale v provedení, ve kterém je tohle nové, žádné nemáme. Jde ale také o druhé auto, které jsme dostali nové, za 144 let, kdy sbor funguje. Jinak se u sboru vystřídalo 19 starších aut,“ vyčíslil Lajpold.

Cílem projektu evropské unie, která dotace poskytuje, je zlepšení vybavení technikou a věcnými prostředky jednotek SDH a zajistit tak připravenost základních složek integrovaného záchranného systému v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. V rámci projektu bude rovněž pořízena specializovaná technika a prostředky na odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Tyto prostředky získá SDH Klatovy a SDH Luby.

V Lubech se hasiči rovněž dočkají nového auta. „Předáno bude zřejmě v dubnu, kdy bude rovněž slavnostně předána také zrekonstruovaná hasičská zbrojnice,“ sdělil velitel SDH Luby Miloslav Rajtmajer.