Vladimíra Dvořáková s ním ale nesouhlasí. „Existuje několik variant, kam studenty umístit. Bylo nesčetně scénářů, jak dál postupovat,“ oponuje předsedkyně Akreditační komise ČR.

Podle studentů ale komise štvala proti fakultě záměrně. „Měli jsme jít ke dnu za každou cenu. Komise si kladla přehnané nároky a její námitky byly mnohdy nesmyslné. Jako třeba upozorňování na věk profesorů. To přece není podstatné, důležité je, jak probíhá výuka. Na tu se ale nikdo podívat nepřišel,“ tvrdí student Michal Volf.

Komise své rozhodnutí o neprodloužení akreditace zdůvodnila nedostatečným personálním zabezpečením fakulty, minimální vědeckou publikační činností a chybějícími granty.

Ale ministerstvo rozhodlo jinak. „To, co se tady událo, vyžaduje nutnost reforem,“ myslí si Dobeš. Chystaná vysokoškolská reforma, proti níž minulý týden protestovalo dvacet tisíc studentů, totiž počítá s udělováním akreditací nikoli pro jednotlivé obory, ale pro celé univerzity. To by znamenalo, že by o akreditace mohla přijít celá ZČU.

Akreditační komise je nezávislý orgán jmenovaný vládou. Ministerstvo školství je ze zákona pověřeno zajistit činnost komise po technické a materiální stránce.

Vyčerpaní studenti oslavili akreditaci

Několik týdnů urputně bojovali za svou školu. Vyráběli transparenty, podávali žaloby, byli přesvědčeni, že to ´dokážou´. V pátek se jim to podařilo, plzeňská právnická fakulta získala akreditaci na další čtyři roky. Okamžitě se vynořily zprávy o možném zpochybnění ministrova rozhodnutí nejvyšším soudem. To si ale podle Michala Volfa, jednoho ze studentů, nikdo nepřipouští.

Nebojíte se toho, že soud rozhodnutí ministra Josefa Dobeše zpochybní?
Jsem přesvědčen o tom, že rozhodoval v souladu se zákonem, proto nebude důvod rozhodnutí zpochybňovat.

Jak se aktuálně cítíte?
Dali jsme do toho velké úsilí a stálo nás to hodně stresu, takže všichni cítíme úlevu a velkou únavu. Přesto samozřejmě chystáme oslavu.

Oslavíte týdny probděných nocí dalším dnem bez spánku?
Přesně tak, ale už veseleji.

Hodně lidí si myslí, že studentům dal vědět ministr školství verdikt jako prvním. Prý jste to věděli už ve středu večer, je to tak?
Není, všichni jsme se to dozvěděli až na tiskové konferenci v Praze, ale je pravda, že to na někoho mohlo takhle působit, protože jsme si absolutně nepřipouštěli, že by to mohlo dopadnout špatně.

Myslíte, že vaše protesty pomohly?
Dokonce to víme jistě. Nadšení, odhodlání a bojovnost studentů byly zohledněny ministrem.

Jak jste reagovali, když jste se dozvěděli verdikt?
Začali jsme tleskat přímo na tiskové konferenci. Venku pak dvě stovky našich spolužáků křičely a tleskaly. Byl to prostě nepopsatelně euforický stav.

Eliáš: Rozhodnutí ministra je pragmatické!

Jeden z bývalých vyučujících profesorů na právnické fakultě Karel Eliáš mezi prvními upozornil na nekalé praktiky bývalého vedení školy. Deník se ho zeptal na jeho postoj k prodloužení akreditace na právech.

Jak hodnotíte rozhodnutí ministra Dobeše prodloužit právnické fakultě akreditaci až do roku 2016?
Beru to jako nanejvýš pragmatické rozhodnutí k nastalé situaci. Na fakultě je nyní kolem 1800 studentů a bylo jasné, i z reakcí dalších právnických fakult v republice, že umístění studentů by se stalo těžko řešitelným problémem. Druhou úvahou bylo nejspíš to, že na plzeňských právech je pouze pár týdnů nový děkan a ten by proto měl dostat šanci školu konsolidovat.

Nemůže vzniklá situace paradoxně znamenat pro studenty velkou nejistotu, zvlášť při očekávání právních sporů ohledně rozhodnutí ministerstva?
Situace je komplikovaná, myslím ale, že studenti se do právní nejistoty dostat nemohou. Pro rozhodnutí ministerstva totiž platí tzv. presumce správnosti, jak správně poznamenal náměstek ministra Nantl. Znamená to, že i kdyby bylo rozhodnutí ministerstva později soudem označeno jako neplatné, přestalo by dnešní rozhodnutí platit až od okamžiku rozsudku.

Škola byla kritizována mimo jiné za špatný personální stav, za to, že po odchodu desítek odborníků, včetně vás, nedokázala do svých řad přilákat dostatek kvalitních pedagogů. Může se to nyní změnit? Je na pořadu dne váš návrat?
Ministr na tiskovce prohlásil, že jsme nechali školu na holičkách, protože jsme si chtěli založit soukromou školu, vlastní byznys. To jsou naprosto zkreslené informace. Bývalým děkanem Růžičkou jsme byli ze školy prakticky vyštváni. Proto pochybuji, že by někdo měl chuť k návratu. Za sebe mohu říct, že momentálně tato úvaha není aktuální.

Nyní je ale přece na škole nový děkan ….
Pro mě je fatální, že v akademickém senátu fakulty je třetina lidí, kteří v něm působili i za Zachariáše a Kindla. S nimi nechci mít nic společného. Podotýkám ale, že s tím nemůže nový děkan nic dělat.

Děláme to pro kvalitní školy, tvrdí Dvořáková

Předsedkyně Akreditační komise ČR Vladimíra Dvořáková míní, že rozhodnutí ministra školství o prodloužení akreditace plzeňským právům je nezákonné. Varuje před nebezpečným precedensem a upozorňuje, že podle ní se studenti plzeňských práv dostali do nejisté situace.

Jaké máte pocity z rozhodnutí Josefa Dobeše?
Vnímám to jako začátek konce právního systému v Čechách. Zpochybnit naše rozhodnutí znamená zpochybnit i ta, která jsme udělali v minulosti nebo uděláme v budoucnu.

Myslíte, že se tento případ bude opakovat?
Pokud nějaké škole odebereme nebo nepřidělíme akreditaci, je možné, že se obrátí na ministerstvo, to potom bude zavaleno podobnými žádostmi.

Podle vás to studentům nepomůže? Mohou přece zůstat na své škole.
Je to vlastně ještě horší řešení, než kdyby museli přestupovat. V takovém případě by dál studovali pod akreditací. Pokud ale soud zpochybní ministrovo rozhodnutí, může se stát, že studentům nebudou uznány zkoušky ani státnice složené po vypršení akreditace. Akreditační komise to nedělá pro peníze ani naschvál. Opravdu jen chceme zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání. Na právech nebyla kvalita vyhovující.

Pospíšil: Jsem rád za další šanci pro práva

Deník získal vyjádření ministra spravedlnosti a bývalého děkana právnické fakulty Jiřího Pospíšila.

Jak na vás zapůsobilo rozhodnutí kolegy ve vládě, ministra Dobeše?
Plně ho respektuji. Nechci se pouštět do spekulací v ryze odborných otázkách kompetencí ministerstva a akreditační komise.

Jste s prodloužením akreditace spokojený?
Jako Plzeňák jsem rád, že fakulta dostala novou šanci a spolu s ní i studenti na škole.

Škola se tedy nemusí obávat zvrácení verdiktu ministra?
Pochopitelně je stále potřeba udělat kroky, které odvrátí visící Damoklův meč. Vedení fakulty musí dělat pečlivou personální politiku, stále platí, že by mělo dojít k posílení pedagogického sboru.

Kauza plzeňských práv v čase

Osud plzeňských práv je jako na houpačce. Ještě před několika dny fakultě hrozil její brzký konec, nyní má před sebou další čtyři roky existence. Deník přináší stručný přehled toho, jak se kauza během téměř čtyř let vyvíjela.
2008 – 2009: Škola má kvůli nekvalitním vědeckým výstupům problémy s udělením akreditace pro doktorandská studia. V dubnu 2009 škola přišla o akreditaci na čtyři obory, zůstaly pouze dva obory doktorandského studia.
2009: 19. září: Lidové noviny upozorňují na plagiát proděkana fakulty Ivana Tomažiče. Ten opsal desítky stran své dizertační práce. Vedoucím práce byl druhý proděkan fakulty Milan Kindl, oponentem děkan fakulty Jaroslav Zachariáš.
26. září: Děkan Zachariáš rezignoval.
29. září: Do čela fakulty nastupuje poslanec a nynější ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Na fakultě končí Tomažič, Kindl a Zachariáš.
11. říjen: Objevují se informace, že fakultu neobvykle rychle vystudovalo asi 400 lidí, mezi nimi i desítky policistů.
2. listopad: Akademický senát fakulty volí Pospíšila děkanem.
25. listopad: Akreditační komise chce zastavit přijímání uchazečů o doktorská studia a udělování titulu Ph. D. Dočasně nelze udělovat titul JUDr.
2010: Březen: Podle komise ZČU nestandardně vystudovalo 53 absolventů fakulty.
Červen: Fakulta znovu smí udělovat titul doktora práv.
Říjen: Děkanem se po Pospíšilově jmenování ministrem stává Květoslav Růžička.
2011: Leden: Univerzita zahajuje správní řízení o zrušení magisterského diplomu se 41 lidmi. Karel Eliáš, jedna z tváří ozdravného procesu, rezignuje na funkci proděkana a odchází ze školy.
Červen: Akreditační komise navrhuje odebrat akreditaci pro doktorský studijní program a omezit akreditaci pro magisterský obor. Udělovat se nemá ani titul JUDr. Důvodem je odchod asi šestiny akademiků.
Říjen: Fakulta žádá o prodloužení akreditace magisterského i bakalářského oboru do června 2012.
Listopad: Ministerstvo školství odebírá fakultě akreditaci doktorského studijního programu. Univerzita proti tomuto rozhodnutí podává rozklad.
Prosinec: Rezignuje děkan fakulty Květoslav Růžička.
2012: Leden: Novým děkanem se stává Jan Pauly.
Únor: Akreditační komise neprodlužuje fakultě akreditaci. Škola dostává od komise čas do konce října. Ten má využít k převedení studentů na jiné fakulty. Studenti proti rozhodnutí protestují.
6. březen: Akreditační komise odmítá výzvu ministerstva školství k novému jednání o prodloužení akreditace magisterského programu. Nově vydané stanovisko ruší původní prodloužení akreditace do 31. října. Plzeňská práva mají skončit už v červenci.
9. březen: Ministr školství Josef Dobeš na tiskové konferenci oznamuje prodloužení akreditace do roku 2016.