„Cítím jako povinnost přijímání studentů realizovat. Pokud bych to neudělal, tak bych byl prvním hrobníkem fakulty,“ řekl ve svém projevu na včerejším zasedání akademického senátu právnické fakulty její děkan Jan Pauly.

Neotevření prvních ročníků by podle něj mohlo vést jak k rozkladu pedagogického sboru, tak k odchodu některých stávajících studentů. Podle Paulyho o přestup na pražskou právnickou fakultu požádalo již 113 studentů.

„Nikdy jsme nechtěli právnickou fakultu zrušit,“ okomentovala kritická vystoupení některých senátorů rektorka ZČU Ilona Mauritzová, která byla jednání přítomná. I nadále však trvá na doporučení nepřijímat nové studenty. Akademický senát přesto písemně odsouhlasil, že přihlášky ke studiu je možné podávat do konce dubna. Stále však nepadl rozhodující verdikt z ministerstva školství, zda na fakultu budou moci noví studenti nastoupit. Podle informací ČTK by o tom měl do konce týdne rozhodnout náměstek ministra pro vysoké školy Ivan Wilhelm. Vedení fakulty zatím nechce výsledek předjímat, věří však, že při souhlasném verdiktu by se zájem o studium na právnické fakultě zvýšil.

Loajalitu k vedení fakulty svým odstoupením z funkce senátora vyjádřil student Martin Galáž. Nelíbí se mu, že někteří členové studentské komory jdou proti děkanovi a podporují názory vedení ZČU. Po Galážově rezignaci se stalo jednání senátu neusnášeníschopné.