Nejprve děti absolvovaly stopovanou, při které musely plnit různé úkoly. Čekalo je zatloukání hřebíků, zdravověda, kbelíky s překvapením, poznávání hasičských předmětů, střílení ze vzduchovky nebo chůdy.

Nejvíce zábavy však sklidila následná překážková dráha, kde každá z ratolestí musela převážet míčky v kárce, běžet po kladině nebo kličkovat mezi kužely. Po splnění všech disciplín na kluky a děvčata čekalo občerstvení v podobě špekáčků a limonády. Celou akci však v závěru narušil déšť, a proto se aktéři přesunuli do místního pohostinství, kde se dozvěděli výsledky. „Nejvíc jsem se bála sáhnout do kýble, kde jsem měla poznat, co v něm je. Byl tam totiž namalovaný pavouk a já měla strach, že tam bude," svěřila se Nikolka. „Mě zase bavilo střílení ze vzduchovky," doplnila Anička.

Každý z účastníků obdržel pamětní list a sladkosti. Akce pokračovala diskotékou pro děti.