Se žněmi se vypořádali už také v Příkosické zemědělské, a. s.
„S některými výnosy jsem spokojený, s jinými příliš ne. Zklamaly nás ozimé ječmeny a ovsy, kde byl výnos pod čtyři tuny na hektar," zalitoval ředitel společnosti Ladislav Vágner. V případě řepky se hektarový výnos pohyboval nad třemi tunami, pšenice
s jarním ječmenem ale zemědělcům zvedly náladu. Pšenice vydaly nad pět tun po hektaru a jarní ječmeny dokonce nad šest.
Příkosičtí, kteří se specializují na výrobu mléka, teď
s napětím vyhlížejí ještě vývoj situace v případě zelených porostů.
„Chybí nám asi pětadvacet procent objemu pícnin. Uvidíme, jestli se po těch krátkých deštích, které vystřídaly veliké sucho, ještě nějaký jetel a trávu z luk podaří získat. Výška kukuřic už je asi konečná, víme, že i siláže bude méně. Už jen nárůst palic by nepříznivý výsledek mohl trochu zvrátit," míní Vágner. Spadlý příděl vláhy by po-
dle něj jejich dovyvinutí mo-hl příznivě ovlivnit. „Výnos
v případě kukuřic nebude zázračný, ale kvalita i kvantita siláže se může nárůstem palic zlepšit. Otázkou ale je, jestli nebude pokračovat vlhké po-časí, a pak podeschlé porosty nezačnou plesnivět," obává se ředitel.
Letošní žně snažící se příkosické zemědělce zaskočily i tím, že museli bojovat s oh-něm. Na vyschlé půdě stačilo radlicí křísnou o kamének a už se objevily plameny. V jednom z případů přeskočily na les a škoda, jak jsme informovali, je veliká. „Jednáme
s pojišťovnou, aby ji uhradila z pojistky naší odpovědnosti, a asi je vše na dobré cestě," konstatoval Vágner. Kromě toho příkosičtí hospodáři přišli o traktor a částečně i vůz. „Ten snad opravíme, ale pokud jde o traktor – při cenách mléka, které je naším nosným produktem – si zřejmě na nový stroj budeme nějaký čas muset počkat," povzdechl si ředitel.
Ze žní skočili zemědělci rovnou do podzimních prací. Začali orat a dohnojovat pod řepky. „Něco už máme i zaseto, uvidíme, co nám dovolí počasí dál. Zahájili jsme už také orbu a diskování ploch vyhrazených pro pšenice a ozi- mé ječmeny," dodal Vágner.