Od počátku týdne, kdy akce začala, se už podle ředitelky objevila řada zájemců. Svým způsobem k nim patřily i děti z mateřských škol, které v pondělí a úterý v devítilet- ce zažily Den školy nanečisto. Jednalo se o čtyři, byť zkrácené, ale opravdové výukové hodiny. Kromě toho příští úterý, od šestnácti do sedmnácti hodin, si bude možné školu projít znova a seznámit se s jejími aktivitami.

Na 25. ledna (9 17 hodin) a znovu pak 30. ledna (11 až 17 hodin) chystá zmíněná ZŠ zápis. Kromě tradičního přijímání dětí do první třídy se ale poprvé uskuteční i zápis do přípravné třídy. Týkat se bude mrňousků, kteří dostali vloni odklad školní docházky a od pedadogicko psychologické poradny či speciálního pedagogického centra získají doporučení i se sociálním zvýhodněním. Město záměr podpořilo a rozhodlo už o vyčlenění prostor ve škole.

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.