Ne tři městem povolené první třídy, ale čtyři by naplnila od příštího září devítiletka na Jižním předměstí. Po druhém zápisovém dni (náhradní termín) se stav ustá- lil na 106 přihlášených dětech! „Čtyři z nich jsme ale nakonec nepřijali, protože byly u zápisu i v jiné škole. Dohodli jsme se, že tam nakonec nastoupí," sdělil ředitel devítiletky Jižní předměstí Bohumil Nosek.

Nastalou situací se budou muset představitelé města zabývat, protože zmíněná ZŠ měla podle plánu povoleno otevřít tři první třídy.

O převisu zájmu rodičů v souvislosti s umístěním jejich ratolestí do ZŠ TGM, ta má otevřít dvě ´kašičky´, jsme už v týdnu informovali.. „Ve finále jde v podstatě o tři děti. Někdo bude muset být odmítnutý, což vůbec není příjemné," konstatovala ředitelka Alena Halířová. Zájemců bylo 63. Proto škola požádala o navýšení počtu žáků. Zatím však neuspěla.

Dokončení v sobotním vydání Rokycanského deníku.