Z fondu mohou být poskytovány půjčky fyzickým osobám na zvelebení obytných budov a jejich staveb, při úročení 2 % p.a. s lhůtou splatnosti maximálně do pěti let od doby poskytnutí. Lze poskytnout nevratné dotace na opravy a údržby objektů v památkové zóně, které nejsou zapsané jako kulturní památka.

Od 3. září tohoto roku jsou možnosti dle nového Statutu fondu rozvoje bydlení rozšířeny. Druhy půjček, o které je možné požádat, jejich maximální výše a doba splatnosti jsou uvedeny na webových stránkách města www.rokycany.cz jako Opatření orgánů města č. 3/2013 Statut fondu rozvoje bydlení.

Občané mohou podávat žádosti o půjčku nebo dotaci z fondu vždy do 31. ledna kalendářního roku, ve kterém má být poskytnuta, prostřednictvím podatelny úřadu. Formulář pro podání žádosti je na stránkách města.