U Krajského soudu v Plzni již byla zrušena některá líčení, v nichž měli jako obžalovaní figurovat obyvatelé okresů Cheb a Sokolov, a dá se očekávat, že pokud by byl zakázán pohyb mezi okresy, nekonala by se ani některá plánovaná líčení s obyvateli Klatovska, Domažlicka, Tachovska či Rokycanska, a to včetně těch nejzávažnějších kauz. Celkový zákaz ale vedení soudu nevydá, klíčové slovo mají jednotliví soudci.

„O odvolání hlavního líčení, pokud se ho má zúčastnit předvolaná osoba z uzavřeného okresu, rozhoduje individuálně každý soudce podle charakteru věci a rozsahu nutnosti přítomnosti osob ze zavřených okresů. Soudci zároveň dbají na to, aby s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nedocházelo k ohrožení zdraví zúčastněných,“ informovala Deník mluvčí KS Plzeň Jana Durná. Dodala, že co se týče otázky postupu vedení Krajského soudu v Plzni v případě zákazu pohybu mezi okresy, tak i zde záleží na zvážení každého předsedy senátu, kterému nelze nařídit ani konání ani nekonání, neboť rozhodování patří do jeho soudcovské nezávislosti. „Soudní jednání by se konala v řízeních, kde je nutné rozhodovat v zákonem stanovených lhůtách, typicky jde o vazební řízení,“ řekla Durná. Připustila, že pokud by se hlavní líčení nekonala, pochopitelně by se tato skutečnost projevila negativně na délce trestního řízení, kterou však nelze nadřazovat ochraně života a zdraví lidí.