V posledním období rada města opakovaně projednávala požadavky organizátorů trhů na snížení nájmu a neustále byly řešeny také problémy v souvislosti s neplacením nájemného.

Pronájem plochy náměstí za účelem provozování trhů byl nakonec ze strany nájemce nikoliv ze strany města vypovězen. Na základě výpovědi byl opakovaně zveřejněn záměr pronájmu a přihlásili se dva uchazeči. Jeden z uchazečů byl bývalý nájemce, který v té době stále neměl uhrazen dluh vůči městu. Rada tedy schválila pronájem druhému zájemci, ale smlouvu nebylo možné uzavřít, jelikož ze strany nového zájemce nebyly splněny základní body pronájmu.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.