Město ani tento rok z rozkopané podoby nevyjde, a to až do podzimu.

V současnosti se pracuje na propojování domovních přípojek na novou kanalizaci. Hotovo by mělo být zhruba do června.

Na práci se podílí šest firem, místních i pražských, které dodavatelsky spolupracovaly na výstavbě obou etap kanalizace. Budování první části termínově zahrnulo roky 2013 a 2014, druhá byla zrealizovaná vloni. Celkově se investice vyšplhala si na 110 milionů, z toho dotační podíl je asi šedesátiprocentní, zbytek financovalo město. Stejně tak nynější výstavbu vnější části přípojek a propojování.

Příští týden začne stavební ruch v Dědické ulici, jejíž rekonstrukce byla už dlouho záměrem města. „Ve středu třiadvacátého předáváme staveniště. Akci děláme ve spolupráci se Správou a údržbou Plzeňského kraje a podle smlouvy by výstavba měla být dokončená do šesti měsíců," sdělil starosta Jan Altman. „Budoucím zhotovitelem byla cena díla vysoutěžená ve výši přibližně jedenácti milionů, z toho něco přes šest milionů připadne na město," dodal. Dlážděná vozovka se změní v asfaltovou, přibudou nové chodníky, parkovací stání a zeleň.