Oprava Dědické ulice města, po níž občané už dlouho volali, začíná. Městský úřad ji naplánoval ihned po skončení rekonstrukce kanalizační sítě, završené v závěru loňského roku, která by jinak do hotového hodně zasáhla.

Staveniště bylo předané těsně před Velikonoci. V současnosti se vyřizuje částečná uzavírka a začaly přípravné práce.

Akce by měla být hotová za šest měsíců. Podílí se na ní město spolu se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. „Zahrnuje rekonstrukci vozovky v délce 455 metrů a oboustranně umístěných chodníků. Zatímco dosud povrch silnice tvořila žulová dlažba, nově to bude asfaltový koberec," informovala za SÚS Jana Mrázová. „Podél jedné strany vozovky, a to ve směru od náměstí, vznikne také třicítka podélných parkovacích míst. Na jejich povrch se využijí kostky sundané z vozovky. Chodníky budou lemovat obě strany silnice a v jejich případě se počítá se se svrchní plochou ze zámkové dlažby," sdělil starosta Radnic Jan Altman.

Mrázová doplnila, že součástí celkové rekonstrukce je také řešení odvodnění stavby. „Počítá se zakomponováním pětadvaceti kusů uličních vpustí a zaústěním čtyřiasedmdesáti dešťových svodů od soukromých nemovitostí.

SÚS bude hradit náklady na rekonstrukci komunikace a Radnice zbylou třetinu, chodníky a parkovací stání. „Mělo by nás to vyjít něco přes pět milionů. Celkové náklady se vyšplhají zhruba na devět," uvedl Altman.

Projekt pamatoval také na zeleň, konkrétně stromy, umístěné do zálivů. Bude jich nejspíše třicet a počítá se s oboustranným umístěním. „O jaký druh stromů půjde, upřesněné ještě nebylo. Jasné ale je, že chceme nižší a štíhlejší koruny," sdělil starosta.

Dědická ulice se po dobu výstavby objíždět nebude. V plánu je částečná uzavírka, s průjezdem řešeným vždy po polovině rekonstruované vozovky. Bude tedy umožněný pohyb staveništěm, což si vyžádá zvýšenou obezřetnost řidičů i stavbařů.