Oprýskaná omítka, povolující zdivo. Chodníková rampa v Soukenické ulici, je v havarijním stavu. Vedle snižující se bezpečnosti je i ošklivou skvrnou na tváři města. Je všem na očích, nachází se v těsné blízkosti kruhového objezdu na křižovatce už zmíněné Soukenické a velice frekventované Pražské ulice.

Tak proč se neopraví, říkáte si? K vlastnictví rampy se totiž nikdo nechce znát. Patřila kdysi i s domem Škodovce, pozemek je města. Při prodeji nemovitosti došlo k pochybení, rampa nebyla přiklepnutá nikomu.

„Město se v posledních měsících intenzivně věnuje řešení havarijního stavu zmíněné stavby. Snahou je odstranění dlouholeté sporné situace při její opravě," uvedl místostarosta Jan Šašek.

Jde o to, že už dříve bylo město Společenstvím bytového domu Soukenická 810, 811 a 812 (dále společenství) vyzvané k opravě rampy. Představitelé Rokycan ale dlouhodobě zastávají názor, že rampa je součástí bytového domu a opravu tudíž musí provést společenství. „Město historicky nikdy nebylo vlastníkem bytového domu, ale pouze nabylo pozemek, který je zčásti pod chodníkovou rampou," informoval místostarosta. Jenže ani společenství se k vlastnictví rampy nezná. „Nepatří nám, jen dům a pozemek pod ním jsme odkoupili od Škodovky," tvrdí. „Rampa ale v kupní smlouvě vyznačená není!" Podle stavebního úřadu jde však jednoznačně o objekt, který je součástí domu a umožňuje vstup do prodejen, jejichž majitelé také patří do společenství.

„V době, kdy osmnáct rodin kupovalo byty, bylo možné získat i obchody. O rampě nebyla vůbec řeč, ani není na našem pozemku. Je to nedořešená situace, na níž bychom měli nyní doplácet?" rozhořčují se členové Společenství.