Před několika dny jsme v Deníku přinesli zprávu, že farnost Nepomuk získala mimořádně vzácnou relikvii, částečku volného žebra blahoslaveného Karla I. Rakouského. Vy jste autorem relikviáře, ve kterém bude relikvie uložena. Z jakého materiálu jste ho vyrobil?
Horní část je z polyakrylátového skla a má tvar trojúhelníku, jelikož blahoslavený Karel I. Rakouský žil v době tzv. modernismu, do kterého patřily významné styly, jako například kubismus a surrealismus. V tomto směru je vytvořena i spodní bronzová část relikviáře, znázorňující olivovou ratolest jako symbol míru a lipový list jako strom Slovanů a Čech.

Na zmíněném spodním dílu či podstavci vidím i hrot bajonetu…
Ano, ten bajonet je symbol 1. světové války, se kterou je jméno blahoslaveného Karla I. Rakouského, jako mírotvůrce, historicky spojené.

Předání relikvie do rukou nepomuckého faráře. Zleva Karl Eugen hrabě Czernin z Chudenic, Michal Heres, člen vlády vlády Řádu sv. Jiří, a Jiří Špiřík, nepomucký farář. Autor: Archiv města Nepomuk
Nepomuk získal vzácnou relikvii, ostatky posledního českého krále

Horní skleněná část je tříbarevná. Proč zrovna červená, modrá a bílá?
Můžou samozřejmě evokovat státní barvy. Moje idea ale hlavně zdůrazňuje bílou střední část trojúhelníku, kde je umístěna relikvie, jako symbol čistoty, protože blahoslavený Karel I. Rakouský je světec. Červená je tam proto, že je spjat s 1. světovou válkou. Chtěl nastartovat mírový proces, měl k tomu všechno připraveno a díky tomu byl také blahoslaven. Je to také barva mučedníků. Modrá symbolizuje osobu panovníka. Naše země má totiž jen dva svaté panovníky, svatého Václava a blahoslaveného Karla I. Rakouského.

Rod Habsburků má ve Svatojánském muzeu v Nepomuku svoji expozici. Relikviář bude její součástí?
Ano, ale konkrétně bude mít své místo na bočním oltáři v poutním kostele Sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, protože i ten je součástí průvodcovství Svatojánského muzea. Bude tam umístěna i busta blahoslaveného Karla I. Rakouského, tu máme díky Milanu Novákovi, který je osobním pobočníkem arcivévody Karla Habsburského.

Bustu jste dělal také Vy?
Ne, tu jsem nedělal. Ta už je hotová. Je to kopie busty z vídeňského Muzea v Hofburgu a dostali jsme ji darem od Modlitební ligy blahoslaveného Karla I. Rakouského.

Střet osobního auta s kamionem na silnici I/20 u odbočky na Klášter (24. 8. 2022).
Největší riziko v kraji číhá na mladé řidiče u Nepomuku

Umístění relikviáře bývá vždy slavnostní záležitost. Kdy a jak bude probíhat jeho uložení na oltář poutního Kostela Jana Nepomuckého?
Umístění relikviáře bude součástí oslavy výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého (20. března 1393). Ty začnou v pátek 17. března, přednáškou Pátera Miroslava Herolda na téma " Svatý Jan Nepomucký očima svých ctitelů". V sobotu 18. března zazní gotické dobové nástroje při koncertu Tomáše Hály a studentů Pražské konzervatoře v projektu "Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku". Jarní svatojánská pouť v Nepomuku vyvrcholí 19. března. Od Svatojánského muzea půjde procesí k poutnímu kostelu, kde se koná mše svatá se slavnostním uložením relikvie.

Mši bude celebrovat zmíněný Páter Miroslav Herold?
Ano, Páter Miroslav Herold je jeden z největších odborníků na sv. Jana Nepomuckého u nás. Jezuita, autor největší odborné práce na téma sv. Jana Nepomuckého, která má přibližně 1200 stran. Psal ji okolo patnácti let.

Jan Nepomucký byl blahořečen v roce 1721. Ví se přesné datum jeho svatořečení?
To bylo za vlády Karla VI. Habsburského, což byl otec Marie Terezie. Svatořečení se uskutečnilo 19. března 1729. Zároveň je zajímavé, že letos taktéž slavíme výročí 300 let od korunovace Karla VI. Habsburského.

Archeolog Filip Kasl je členem týmu, který zkoumá tajemná místa v Plzeňském kraji
Tajemná místa nás vždycky něčím překvapí, říká plzeňský archeolog

Sám Karel I. kvůli svému předčasnému úmrtí Nepomuk údajně nikdy nenavštívil. Máte zprávy o tom, zda slavnostnímu odhalení relikvie bude přítomen někdo z rodu Habsburků?
Její císařská a královská Výsost Kamilla Habsbursko-Lotrinská, arcivévodkyně rakouská už účast potvrdila. Určitě přijede i Modlitební liga blahoslaveného Karla I. Rakouského a Řád Svatého Jiří.