Malá část motoristů si nový dokument ještě nepořídila, o čemž jsme vás průběžně informovali. „Každopádně ale v současné době platí pouze typ řidičského průkazu, na kterém je uveden datum platnosti (na přední straně v položce 4b," uvedl vedoucí odboru dopravy MěÚ Rokycany Jaromír Kalčík. Tento typ byl vydáván od 1. května 2004 s platností na 10 let pro všechny skupiny. Loňskou změnou legislativy došlo k úpravě:

Řidičský průkaz vydaný od 19.1.2013 osvědčující řidičská oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E má dobu platnosti na pět let.

Pro skupiny řidičských oprávnění AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T se doba platnosti neměnila. Průkaz se vydává s platností na 10 let.

Z pondělního vydání Rokycanského deníku.