Na jejich adresu při vyhlašování vítězů zněly pochvaly za úroveň prací. Cenili si jich tím více, že pocházely od spisovatele v současnosti velice oblíbeného a žádaného Martina Vopěnky.

„Potěšilo mě, jakou úroveň práce mají. Je opravdu velmi dobrá. Jakkoli se pořád kritizuje dnešní mládež, musím říci, že díla, s nimiž jsem se tu seznámil, jsou daleko vyspělejší než bývala v naší době," poměřoval. „Nejtěžší pro mě bylo hodnotit úroveň prací, kterými jste soutěž obeslali," podotkl. „Vážím si myšlenek každého mladého autora, jeho názoru. Bylo mi líto nějaké pořadí vůbec dělat," přiznal zkušený spisovatel a také vydavatel Vopěnka.

Pochvala ale nepatří jen samotným autorům. Značnou měrou si ji za výborné vedení mladých tvůrců zaslouží učitelé Gymnázia Rokycany, tentokrát reprezentovaní Gabrielou Sloupovou, a samozřejmě pracovníci Městské knihovny Rokycany. Ti už počtrnácté akci zorganizovali. Vychovávají si tedy nejen vnímavé čtenáře, ale kdo ví třeba napomáhají i objevení budoucích slavných spisovatelů. Potěšitelné je, že na výzvu Rokycanských zareagovali i chlapci a děvčata z dalších míst republiky a dvěma Písečákům se potom podařilo proniknout i do žebříčku nejúspěšnějších. Všechny vítězné práce, plus další vybrané, obsahuje sborníček, jenž knihovna vydala. „Aby zkrátka nepřišla ani múza výtvarná, žáci Základní umělecké školy Rokycany díla ilustrovali. Pokud jimi zvolená práce uspěla, ve sborníku se ocitla i jejich doprovodná kresba," vysvětlila záměr organizátorů Jana Frühaufová.

Pokračování ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.