„Zastupitelé Plzeňského kraje loni v květnu odsouhlasili sloučení příspěvkových organizací Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského v ulici Mládežníků, se Střední školou v Jeřabinové ulici, a to od 1. července 2014. Po této fúzi budou všichni žáci z ulice Mládežníků přemístěni do Jeřabinové ulice," uvedla za městský úřad Eva Praumová.

Po odchodu budoucích lesáků a zemědělců z areálu v sousedství gymnázia se nabízí otázka, jak objekty využít.

Jednou z variant, kterou Plzeňský kraj jako zřizovatel preferuje, je příchod studentů střední odborné školy (SOŠ). Její sídlo je ve starém gymnáziu a budova patří městu.

„Důvodem je pokles počtu žáků na současných 195 a využití vlastní budovy v ulici Mládežníků," dodala Praumová s tím, že už se konala schůzka představitelů Rokycan (starosty Šmolíka a jeho zástupkyně Hlávkové) s náměstkem hejtmana pro školství Plzeňského kraje Jiřího Stručka.

Dokončení v úterním vydání Rokycanského deníku.