Omezit umisťování dětí do ústavní výchovy a zajistit každému možnost vyrůstat v prostředí normálně fungující rodiny je hlavním důvodem, proč stát podporuje pěstounskou péči.

Na Rokycansku bylo k 31. 12. loňského roku evidovaných 50 pěstounských rodin. „Z toho ve třiceti případech šlo o prarodiče, třináct dalších rodin je v jiném příbuzenském poměru a sedm bez příbuzenského vztahu k dítěti. Celkově bylo k poslednímu dni minulého měsíce v pěstounské péči šedesát chlapců a děvčat," informovala vedoucí sociálního a zdravotního odboru MěÚ Rokycany Blanka Kohoutová.

Soudy svěřují do pěstounské péče děti, jejichž výchova není u biologických rodičů zajištěná a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Kohoutová také informovala, že komě zmíněné formy pěstounské péče, v níž může nezletilý setrvat až do osmnácti let, zavedla v roce 2013 novela zákona o sociálně právní ochraně dětí také pěstounskou péči na přechodnou dobu takzva-nou profesionální. Pokud by se někdo domníval, že rodiče pěstounskou péčí přicházejí o svá práva či povinnosti, mýlil by se. „Nejsou jí zrušená nebo omezená. Je dokonce žádoucí, aby rodič s dítětem udržoval kontakty," vysvětlila Kohoutová. Žadatele o profesionální formu pěstounské péče zařazuje do evidence kraj- ský úřad až poté, co dotyční projdou psychologickým vyšetřením a zúčastní se vzdělávacího přípravného kurzu. Stejnou povinnost mají i ostatní členové jeho rodiny. Obdobné platí i pro nepříbuzenskou pěstounskou péči.

Do pěstounské péče na přechodnou dobu soud umisťuje děti, o něž se rodiče z vážných důvodů nemohou postarat. Maximální doba tohoto opatření však činí nanejvýše jeden rok. Může být ukončené návratem človíčka do vlastní rodiny, souhlasem rodičů s je-ho osvojením, případně rozhod- nutím soudu, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení.

„V Plzeňském kraji je v současné době osm pěstounů na přechodnou dobu, někteří přitom pečují o více než jedno dítě," doplnila Kohoutová. Mezi zmíněnou osmou je zastoupená i žena z Rokycan. Informovali jsme o ní v souvislosti s případem holčičky, jíž neznámá matka porodila na zcizené doklady jiné ženy.