O rapidním úbytku příjmů hovořil také náměstek pro ekonomiku Václav Šlajs. Přesto hodlá podporovat především venkov. Ivo Grüner má na starost regionální rozvoj, fondy EU a informatiku. Seznámil účastníky s výsledky přidělování dotací v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova 2013. Rozdělení letošních 25 milionů schválila rada minulý týden. Obce okresu Plzeň jih získaly 4,1 milionu korun, u obcí na Rokycansku to bylo 2,8 milionu Kč. Prostředky obce obdrží po schválení dotací na červnovém jednání krajského zastupitelstva.

O oblasti dopravy hovořil náměstek Jaroslav Bauer: „Letošní zima byla druhá nejhorší za posledních deset let . Za údržbu jsme utratili 210 milionů korun, přičemž Správa a údržba silnic kraje letos hospodaří s 480 miliony." připomněl, že zatímco Ředitelství silnic a dálnic má k dispozici 470 milionů na 420 km silnic 1. třídy, Plzeňský kraj získal zhruba 170 milionů Kč na 4500 km. Což je v přepočtu asi 38 tisíc na jeen kilometr.

Více v pondělním vydání Rokycanského deníku.