Mezi jiným se zaměří na stanovení letošního prvního opatření pro hospodaření s majetkem města. Řešit se bude i ustanovení finančních vztahů příspěvkových organizací pro letošek. Na řadu se dostane rovněž zvážení návrhu na zajištění kulturních akcí v roce 2014 a jejich dotování z rozpočtu města. Prodiskutovat je ale třeba i odměny radních, zastupitelů, předsedů a také členům výborů zastupitelstva i komisí rady.

Pokud jde o dotace, probírat se bude i přijetí peněz na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a naopak opatření pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Radní se budou zabývat i doplněním protipovodňových opatření týkající se Klabavy, k nimž by měl napomoci třeba nákup pozemku p. č. 231/5, který je zatím v držení soukromého majitele.

Dokončení v úterním vydání Rokycanského deníku.