Centrum pro zdravotně postižené pracoviště Rokycany poskytuje nově od srpna 2013 psychologickou pomoc a podporu v náročných životních situacích občanům se zdravotním postižením, seniorům i těm osobám, které o ně pečují. Jedná se o psychologické poradenství, podpůrnou psychoterapii i krizovou intervenci nabízenou po 10 hodin zdarma. Bližší informace na tel. 371 723 759, nebo 775 786 004.

Bezplatně poskytuje poradenství a krizovou pomoc také Občanské sdružení Dítě Rodič Prarodič se sídlem v Mýtě, a to všem klientům bez omezení věku, tedy i dětem. Dotazy lze zasílat na e-amil alena.weberova@osdrp.cz, nebo volat na tel. 722 968 256.

Problémy starších a dospívajících dětí ( záškoláctví, konflikty s dospělými i vrstevníky, šikana, výrazné změny v chování a experimentování s omamnými a návykovými látkami) řeší P-centrum, Plachého 6 Plzeň. Dotazy lze zasílat na e-amil: dotazy@cppt.cz, telefonní kontakt 377 220 325 nebo 731 183 394. Více informací lze získat na www.cppt.cz.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.