Pro kluby to letos bude další finanční injekce. Předcházela jí jiná pravidelně aplikovaná z účelové dotace počát-kem roku. Tehdy z rozpočtu města na stejný záměr putoval milion a pět set tisíc korun. „V daném případě se nepřidělovaly finanční prostředky od- děleně na provoz a investice, ale na základě žádosti sportovních klubů či neziskových organizací na konkrétní účel. Tedy výměnu oken, opravu plo- tu a podobně. Celkem město obdrželo dvanáct žádostí," při- pomněla za úřad Eva Praumová. Neziskovým organizacím přidělilo 175 tisíc korun a sportovní klubům 1 325 000 Kč.

V rámci mimořádné dotace budou zastupitelé opět porcovat 1 500 000 Kč. O nový finanč- ní příspěvek je ale třeba znovu se přihlásit. Žádost uplatněná v rámci prvního kola na začátku roku nestačí!

Zájemci mohou tentokrát podat jen jednu žádost a musí tedy zvážit, zda potřebují více přidat na činnost nebo na investice. Podstatné je také, o jak vysoké částce bude, s ohledem na už přidělenou řádnou dotaci, reálné uvažovat.

„Nové žádosti se podávají na formuláři města. Ti, kteří už odevzdali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2014 a připojili k ní i přílohy, je nemusí znova přikládat. Noví žadatelé doloží žádost včetně všech náležitostí a příloh," informovala za městský úřad Praumová .

Žádosti je nezbytné do podatelny radnice přinést nejpozději 30. dubna.