Plesová sezóna se hlásí a největší sál okresu v sokolovně je zavřený!

Situace s dřevomorkou zasáhla mnohé návštěvníky i pořadatele akcí. Především ale představitele TJ Sokol, kteří se s havárií musí vypořádat. Na dění reagovali rovněž zastupitelé města, protože vzhledem k nutné konsolidaci poměrů v sokolovně Rokycany poskytly jednotě překlenovací půjčku.

Mezi ty smutné patří například studenti gymnázia, kterým by se kvůli sjednaným náležitostem maturitních plesů těžko hýbalo s termínem. Dvě ze tříd našly azyl pro vystoupení v plzeňském Pekle a třetí v Žebráku. V zařízeních na Rokycansku, i kdyby se smířili s menším sálem a těsnějším zázemím, bylo obsazeno. Rovněž oblíbená Koleda souborů Rokytka, která se pro veliký zájem musela vždy v sokolovně konat dvakrát po sobě a stejně se na všechny nedostalo, se letos vůbec neuskuteční. Komornější pořad se včera konal v Hrádku…

Pokud jde o stav objektu, expertízy potvrdily rozsáhlé napadení trámů dřevomorkou a nutnost dalších sond i rozkrytí stropu nad sálem. Zastupitelé při svém minulém zasedání kývli na žádost TJ Sokol o odklad splátek a vzhledem ke smlouvě o sedmimilionové zapůjčce i na změnu účelu použití zbytku prostředků. První splátku ve stanovené ceně 55 tisíc korun tedy nebude muset Sokol uhradit ke stanovému 31. 1. 2017 (a následně každý další měsíc až do 31. 8. 2028). Začátek splácení se o rok posouvá, ovšem konečná splatnost zápůjčky zůstává.

Zastupitelé také odsouhlasili změnu předmětu a účelu smlouvy. Sokol už ji nemusí použít jen na úhradu dluhů, ale vzhledem k tomu, že výdělečná činnost sokolovny z velké části pominula (v provozu je jen přístavba), zbylé prostředky může využít i na běžné provozní výdaje. Kromě toho odsouhlasili jejich využití na zjištění skutečného rozsahu poškození nosných konstrukcí, rozsahu rekonstrukce střechy a stropů a zahájení a provedení nezbytných prací, které povedou k postupnému odstranění havarijního stavu budovy. Kde ovšem na vyléčené sokolovny sehnat peníze, je zatím ve hvězdách. „Pomáháme sokolovně, protože zařízení město potřebuje," podotkl starosta Václav Kočí.