Zabývat se budou 88 předloženými materiály. Například opatřením týkajícím se rozpočtu města pro poslední čtvrtletí roku, zejména pak detailnějším zhodnocením prostředků na září. Na program se dostane i opatření orgánů města k novému statutu fondu rozvoje bydlení. Představitelé Rokycan zváží též informace o možnosti prodeje bytů ve dvou domech patřících městu, a to ve Stehlíkově a Růžičkově ulici.

Posoudí i možné změny rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ Jižní předměstí a ZŠ TGM. Na pořad se dostane rovněž rekonstrukce kotelny na zimním stadionu a další části střechy starého gymnázia.

V rámci nakládání s pohledávkami budou radní řešit jejich vymáhání od určitých slovenských občanů. Probrat ale mají i navýšení položky kvůli příspěvkům na očkování. Mezi prodeji a nákupy pozemků pak důležité místo patří také jejich směně, k níž musí dojít kvůli protipovodňovým opatřením.

Více v úterním vydání Rokycanského deníku.