Důvodem akce se stala potřeba zmodernizovat provoz. Příprava začala už před dvěma roky. Nutnost posílení elektrického rozvodu tak, aby utáhl všechny přístroje i výměnu vzduchu, všechno brzdila. Elektrorozvodné závody byly požádané o přeložku vedení a vzhledem k uvažovanému termínu se hlavní práce přesunuly až na letošek.

„Druhého května se kuchyně a jídelna uzavřou. Ještě ale žákům, kteří se v rámci Ekodne budou pohybovat po různých stanovištích, včetně venkovních, s sebou připraví balíčky studeného jídla. Už pátého zahájí firma přestavbu tak, aby od září mohly děti zase provozovnu navštěvovat," uvedl ředitel školy Bohumil Nosek.

„Původní záměr, že by se o vaření postarala kuchyně sousední mateřinky, ztroskotal na dvou podstatných překážkách," sdělila místostarostka Marie Hlávková. Objasnila, že zaprvé by elektrická síť v objektu nezvládla zapojení dalších spotřebičů, jež by bylo nezbytné přestěhovat. Sama je totiž v pořadí s rekonstrukcí. Kromě toho hygiena nebyla spokojená s představou provizorní jídelny ve škole.

Scénář se tedy musel změnit. „Žáci prvních až šestých tříd se budou stravovat ve Střední škole Jeřabinová ulice, sedmáci až deváťáci musí docházet do ZŠ TGM," doplnila Hlávková. Úkolem pro vedení školy je vypracovat časový harmonogram, aby se každý žák měl možnost naobědvat. „Musíme zkoordinovat naše zvonění s přestávkami v obou školách, aby se naše děti v jídelnách nesetkávaly s tamními strávníky. Zvýšené nároky bude situace klást i na pedagogy, kteří budou děti doprovázet. Vzhledem k celkové situaci na poslední červnový týden vyhlásím ředitelské volno, končíme dvacátého června," informoval ředitel.

Kuchyně je součástí pavilonu jídelny a školní družiny. „V su- terénu jsou umístěné sklady, zázemí a přípravny. Ve zvýšeném přízemí pak vlastní ga-stroprovoz. Rekonstrukcí dojde ke změnám. V kuchyni zčásti i dispozičních," uvedla za městský úřad Eva Praumová. Změnou projdou též rozvody vody, kanalizace a už zmíněná elektroinstalace. Celek se také dočká jiných podlah a přibude nový nákladní výtah, včetně jiného osazení.

Zčásti se změní také rozložení oken a umístění vnitřních dveří.

„Rekonstrukcí se kuchyně změní v moderní gastronomické zařízení. „Aby mohlo poskytovat kvalitní nutričně vyváženou stravu, je navržené zakomponovat do ní energeticky úsporné stroje a zařízení. Ty podstatně usnadní i fyzickou námahu personálu. Navržené řešení počítá s kapacitou až 1200 strávníků," sdělila Praumová.

„Výběrové řízení ze čtyř zájemců vyhrála plzeňská fir- ma firma STEP s nabídkou přibližně 14 705 000 Kč (bez DPH).

Souběžně s přestavbou kuchyně je naplánovaná i rekonstrukce střechy pavilonu," uvedl starosta Vladimír Šmolík. Dodal, že rekonstrukcí projde také vzduchotechnika. „Aby se pak v souvislosti se zateplováním školy, což je další projekt, s nímž počítáme, nemusela shora opět sundavat, udělá se v tom- to případě s předstihem i zateplení střechy," upřesnil Šmolík.