Příznivci skatů, in-line bruslení. BMX kol, ale i uživatelé venkovních posilovacích strojů a dalších forem sportovního vyžití si ještě nějaký čas na novou plochu, zamýšlenou vytvořit u zimního stadionu, počkají. V úterý měli radní vybrat jednu ze čtyř variant studie na vytvoře-ní tohoto volnočasového areálu. Skládá se z takzvané street plazy, skateparku a street workoutového neboli víceúčelového hřiště se záze-mím a odpočinkovou plochou. Město s variantami, zejména kvůli zjišťování té nejvhodněj-ší, pracuje od loňského roku.

„Rada prozatím odložila rozhodnutí o výběru jedné z předložených variant studie. Nejde jen o to, že při následném zpracovávání projektové dokumentace či na základě připomínek a podnětů při jejím projednávání s veřejností by ještě mohla doznat změn. Ve hře je také otázka financování," informoval místostarosta Jan Šašek, který má oblast investic a rozvoje města na starosti. Zároveň ale ujistil: „Nadále máme v úmyslu projekt realizovat. Současně ale také chceme jít cestou, že výstavba areálu bude významně spolufinancovaná z dotačních prostředků."

Vzhledem k tomu, že v České republice v poslední době vzniklo několik skateparků s využitím dotace čerpané především z regionálních operačních programů či z dotačních programů prevence kriminality, i Rokycany se rozhodly jít touto cestou. Žádná konkrétní nabídka dotačních titulů pro tuto aktivitu ale v dosahu teď není.

Odboru rozvoje města bylo proto hned po jednání rady uložené, aby jeho pracovníci průběžně sledovali vyhlašování dotačních titulů, ze kterých by bylo možné realizaci areálu v budoucnu spolufinancovat. „Jakmile bude známý vhodný dotační titul, bude se záležitostí rada města opětovně zabývat," sdělil ještě k rozhodnutí místostarosta Šašek. Každopádně by se rada k záležitosti měla vrátit v červnu. „Mezitím zjišťujeme, do kdy je projektant schopný na základě studie udělat projekt. Není to levná záležitost a nechceme, aby tu zbytečně ležel, když dobu realizace zatím neznáme," sdělil starosta Václav Kočí.

Více v dnešním vydání.