„Výběrové řízení na primá- ře gynekologicko-porodnic- kého oddělení je vyhlášené. Od května by tedy už mohlo fungovat pod novým šéfem," sdělila ředitelka nemocnice Hana Perková. Vedením je nyní pověřený doktor Petr Říha. Všechny potřebné podmínky splňuje. Dlouholetý šéf Jan Vi- leta se s nemocnicí dohodl na menší spolupráci, a to včetně operování. V budoucnu je záměrem přijmout na oddělení nového kmenového doktora.

K mírné změně došlo i na dětském oddělení Marie Přibíková si vyměnila místo se zástupkyní Jaroslavou Padu- chovou. Ta nyní stojí v čele.

Po odchodu primáře chirurgického oddělení post nově patří dosavadnímu šéflékaři Jiřímu Plecitému. „Byl zá- stupcem primáře a vedoucím lékařem operačních sálů," informoval za Zdravotnický hol- ding PK Jiří Kokoška. Mínil rovněž, že z lékařského hlediska bylo oddělení i v mezičase zabezpečené dobře. Nic- méně vedení nemocnice o posílení týmu jednalo a zatímní stav doplnilo. „Nastoupil doktor Suda," sdělila ředitelka.

Dokončení ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.