Nekončící průjezd těžkých aut obcemi ležícími na bývalé hlavní silnici souběžné s dálnicí (kvůli objezdu mýtných bran) obyvatelé těchto míst těžce nesou. Podobné je to na trase vedoucí na jih okresu, kde zase volají po dokončení obchvatu, který by vozidla nasměroval mimo obytné zóny.

Další nepříjemností je parkování kamionů v okresním městě. Až do loňského podzimu po několik let platilo, že vozidla nad pět tun nesměla večer stát na území Rokycan. Zapovídal jim to vjezd do zóny s omezením stáním (18 až 8 hodin). V listopadu 2015 ale došlo ke změně, zákaz stání už není časově omezené, platí po celý den! Na území města je instalovaných deset dopravních značení, která začátek a konec těchto zón vymezují. Umístěná jsou na všech vjezdech do města a výjezdech z nich. Městský úřad je tedy od podzimu v záležitosti daleko striktnější. Zato ale byl navýšený počet míst ke stání kamionů na provizorním parkovišti v bývalých kasárnách, a to o třicet míst.

Na redakčním webu se přesto objevila žádost paní Jany: „Rokycanský deníčku, nedalo by se něco dělat s parkováním kamionů v ulici Boženy Němcové?"

Zeptali jsme se a starosta města Václav Kočí nám k záležitosti sdělil: „V ulici Boženy Němcové nemohou kamiony parkovat, protože tam nesmí stát. Každý z jejich řidičů může tedy počítat s pokutou." Pokud by se jednalo o Kotelskou, která z ulice Němcové odbočuje, s výjimkou kamionů mířících do Borgersu či Wexlera nesmí ani tam. „O situaci, kdy v ulici kamiony stojí při čekání na nakládku či vyložení zboží, jednáme s vedením závodů. Vozy se mohou uchýlit na záchytné parkoviště v někdejších kasárnách. V současnosti jeho provozovatel dal výpověď, připravuje se nové výběrové řízení. Chceme, aby část plochy si pronajal právě Wexler a Borgers. Tím řidičům kamionů mířících do těchto center odpadne problém s hledání místa při čekání," vysvětloval starosta. Minulý týden si Rokycanští po- svítili i na situaci s kamiony parkujícími na cestě vedoucí ke hřbitovu a ústící proti Prowellu na výpadovku z města.

„S představiteli Prowellu jsme situaci řešili. Mají pochopení pro to, že se tam nesmí stát a že budou řidiči pokutovaní," doplnil Kočí. Výjimka z uvedených opatření ale přece jen platí. Pokud uvidíte parkovat kamiony na dvou vyhrazených místech v Soukenické ulici, tak na nezbytnou dobu mohou. „Smí tam zastavit v úřední dny mezi 8. až 17. hodinou a v pátek od 8 do 11, ale jedině kvůli návštěvě dopravně správní agen-dy města. Stání (poblíž stodoly Lesů) jsou v levém jízdním pruhu a délce asi 41 metrů," uvedla mluvčí Eva Praumová.