Mezi jinými to bude schválení účetní uzávěrky a rozdělení dosažených hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2013. Věnovat se budou i závěrečnému účtu města za rok 2013 a schválení účetní závěrky, či rozpočtovému výhledu na rok 2015 2018. Prodiskutují též žádost o finanční příspěvek na jízdu historických vozidel okolím Plzně a další od společenství Plzeňská 545, 546, 547 kvůli koupi pozemků č. 3798 a č. 3828. Zabývat se ale rovněž mají směnou pozemků u Boreckého rybníka, kterou inicioval Vodácký klubu Rokycany III. Na pořadu je také rozšíření veřejného osvětlení v Rokycanech, a to ve spojce mezi ulicemi K Potoku a Škroupova. V souvislosti s pře- ložkou nízkotlakého plynovodu se má též rokovat o veřejném osvětlení v Pivovarské ulici. Prodiskutovat je třeba rovněž výběrové řízení na zhotovitele pasportu veřejného osvětlení ve městě. V programu je i jmenování hodnotící komise na doplnění chodníku Pražská ulice Borek .

Debatovat se má také o zříze- ní obřadní smuteční síně v Rokycanech. K dalším bodům programu patří i II. etapa komunikace kolem areálu FC Rokycany, výběrové řízení na opravu atletického oválu či zvážení prodloužení termínu na dokončení stavby brouzdaliště. Projednávat se bude i zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky plavecký bazén za rok 2013 a pronájem kabin B1 a B2 v objektu koupaliště, jehož účelem je vytvoření prodejních míst pro občerstvení. Radní zaměstná rovněž informace o rozšíření parkoviště v Jiráskově ulici (jedná se o území po bývalé Normě). Diskusi bude podrobený též návrh změny podmínek pro sběr použitého textilu či žádost firmy STAWO Developer o výpůjčku pozemku ve Sladovnické ulici, a to kvůli výstavbě II. etapy bytového domu. V neposlední řadě je zapotřebí schválit sazebník úkonů pečovatelské služby, jenž by měl vstoupit v platnost od 1. července 2014.