Do Rokycan dorazila včera ráno čtyřčlenná delegace představitelů tádžického města Yavan. Průmyslového centra s třiceti tisíci obyvateli, kde momentálně v rámci projektu Evropské banky pro obnovu a rozvoj je připravují infrastrukturu odpadového hospodářství. Do České republiky přijeli nasbírat zkušenosti!

„Hosté ze vzdálené asijské země jsou v České republice do konce týdne. Přesunuli se k nám ze Stříbra a nejprve je přijal starosta Václav Kočí," uvedl místostarosta Jan Šašek. Doprovázel návštěvu do sídla společnosti Rumpold R v Jiráskově ulici. Sběrný dvůr je tu hodně využívaný především s méně objemným odpadem. Následoval přesun do Němčiček, kde představitel firmy Pavel Černý přiblížil minulost (skládka vyrostla

v šedesátých letech minulého století) i přítomnost areálu. „Pojeďte už ale dál," žádali cizinci, v jejichž státě nyní panuje mnohem příjemnější počasí.

Jenže také v depozitu na okraji okresního města se také proháněl vítr. Klidněji bylo až v hale, kde třídící linku obhospodařovalo sedm zaměstnanců Rumpoldu. „Rozebírají odpad. Především ze žlutých kontejnerů a za rok dokážou oddělit zhruba dva tisíce tun papíru a pět set kilogramů plastů," vysekl Černý poklonu svým pracovníkům. Součástí tohoto provozu je kompostárna. „Finální produkt je určen pro zakrytí zrekultivovaných ploch v Němčičkách," upozornil úředník a především odborník v oblasti odpadového hospodářství Josef Hůza.

Odpolední část mise návštěvníků z exotické vzdálené destinace se týkala exkurze v drtičce mezi Holoubkovem a Mýtem.