Rozkopaná jižní část města má dvě příčiny. Jednou z nich je pokračující výstavba metropolitní sítě, jejímž cílem je umožnit lepší elektronickou komunikaci mezi institucemi. Signál je totiž nově vedený po optických vláknech. Kromě toho se do výkopových prací pustil v zastoupení i ČEZ. Na řadě je pravidelná rekonstrukce elektrorozvodné sítě.

V tomto případě se do díla dala plzeňská firma SEG, která vyhrála výběrové řízení. „Pracujeme na výměně sítě nízkého napětí," informoval vedoucí elektromontér Pavel Šrail. „V části Dukelské, Čechovy a Školní ulice jsme dělali v souběhu s firmou zabývající se pokládáním kabelů metropolitní sítě. Ve zbývající části zmíněných ulic, V Dukelské třeba až k Favoritu, ale také v ulici Pod Ohradou už se nyní činíme jen my," popsal zóny působnosti Šrail. Vlastně tak obkružují blok napojený na stejné trafostanice, včetně nového připojování jednotlivých škol a obytných objektů v lokalitě.

Práce na hlavní páteřní síti by měli zvládnout do konce srpna. Potom ale budou ještě pokračovat v terénních úpravách povrchů dotčených stavbou, ať už asfaltu, chodníků či zeleně.

Podle pokynů ČEZu začnou i s přepojováním odběrných míst z trafostanic.

S tím budou průběžně souviset i odstávky jednotlivých oblastí. To znamená, že po vyhrazený čas zůstanou bez elektřiny.