Novotou se lesknoucí červené auto, zaparkovaní před radnicí, a výjezdové vozy Hasičského záchranného sboru (HZS) Rokycany budily včera pozornost lidí.

V hlavní roli se ovšem ocitla už zmíněná novoučká KIA Sportage. Město ji předávalo záchranářům. „Mezi Rokycany, které nemají vlastní dobrovolný hasičský sbor, a HZS je uzavřená smlouva o spolupráci. Podle ní každý rok činnost záchranářů dotujeme nemalou částkou a oni pro nás zajišťují práce spadající do pů- sobnosti dobrovolného sboru," objasnil starosta Vladimír Šmolík chvíli poté, co předal klíče od červené krasavice. Její cena se na základě vysoutěžení ustálila na 650 tisících.

„Technika zastarává, zejmé- na v případě osobních vozů. Uvítali jsme, že Rokycany nám vyšly vstříc a zakoupily automobil, který bude fungovat ja- ko velitelský vůz. Nahradí dvacetiletou Hondu Acord, kterou jsme kdysi dostali převedením z bývalého okresního úřadu," konstatoval ředitel HZS Rokycany Petr Špelina. Dodal, že díky vlastnostem může auto zajet na špatně přístupná místa, kam se jiná vozidla nedostanou.