Také v příštím roce budou obyvatelé Rokycan hradit za sběr domovního odpadu 550 korun. Rozhodli o tom zastupitelé města v rámci letošního posledního zasedání.

Náklady, vynaložené na shromažďování, přepravu, třídění a další činnosti spojené s komunálním odpadem. jsou však odlišné. Za rok 2015 bylo reálně rozúčtováno na sběr a svoz netříděného odpadu 496 korun na osobu. Letošní částka se odhaduje na 648 korun za jednoho poplatníka. Pokud jde o rok 2017, zabývali se radní s předstihem různými variantami a předložili zastupitelům návrh na zachování nynější sazby, což bylo v pondělním podvečeru akceptováno.

K dalším podnětům (týkaly se například navrženého rozpočtu, úpravy odměn nebo majetkových záležitostí) se budeme postupně vracet.