Celková cena předmětu dražby byla vyčíslena na základě znaleckého posudku přesně dva měsíce předtím, než se konala samotná dražba, tj. 12. října letošního roku. Předmět dražby byl vyčíslen na 1 285 000 korun. Nejnižší podání u předmětu dražby činilo 836 tisíc korun a minimální příhoz tisíc korun. Dražební jistota byla stanovena na částku 50 tisíc korun.

Ještě před koncem letošního roku dražba bývalého sídla pohraniční policie proběhla. Stalo se tak v minulém týdnu, v úterý 12. prosince, dražba probíhala elektronicky. Začátek byl stanoven na 10. hodinu dopolední. Od této chvíle měli možnost účastníci elektronické dražby činit podání. Ukončení dražby bylo tentýž den o dvě hodiny později, tj. ve 12 hodin.

Zchátralý objekt bývalé roty v Maxově jde do dražby.
OBRAZEM: Bývalá rota v Maxově jde do dražby, obec ji nechce

„Areál se podařilo vydražit. Vydražili jsme ho my a podařilo se nám ho vydražit za to nejnižší podání, které činilo 836 tisíc korun,“ sdělil starosta obce Všeruby Václav Bernard, který se do dražby za stanovených podmínek původně přihlašovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že vlastníkem areálu byl někdo jiný, než vlastník pozemku, v následujících dnech bude tuto situaci starosta řešit.

„Již jsem kontaktova Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), protože jak jsem již zmínil, oni jsou vlastníky těch pozemků jak pod těmi budovami, tak i těch pozemků okolo nich a samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom získali i pozemky. Pravdou je, že na pozemky pod budovami máme jako obec předkupní právo, nicméně bychom byli samozřejmě rádi, kdybychom získali areál jako celek, abychom mohli uskutečnit ty plány, které s tímto areálem máme do budoucna. Naším plánem je zhotovení stavebních parcel. Udělat z místa pozemky pro stavbu nových domů,“ vystvětlil starosta Bernard svůj záměr s areálem, který se obci podařilo úspěšně vydražit hned v prvním kole elektronické dražby.

DLOUHÉ FRONTY  lidí  čekaly na oblíbené vepřové pochoutky. Velké množství zabijačkových výrobků se na náměstí prodávalo do pozdního  odpoledne.
Zabíjačkové hody přilákaly pod stromeček desítky milovníků vepřového

Celou situaci týkající se pozemků pod budovami a kolem nich budeme i nadále sledovat a průběžně čtenáře informovat.