Znamená to, že tam se bude monitorovat průběh dění ve 25 obcích patřících do zmíněného správního úřadu. Největší ruch bude v Břasích. V rámci tohoto spojeného celku totiž funguje 6 volebních okrsků.

„Naproti tomu mezi nej- menší v odvodu se řadí Chlum, Sebečice, Přívětice a Bezděkov. Navzdory velikosti se ale pyšní velmi dobrou volební účastí občanů," konstatovala Radka Krocová. Ani tentokrát se podle předpokladů nepočítá s výjimkou. Za samotné Radnice nám pak Milena Vitoušová sdělila, že vyhotovili 23 voličských průkazů, sedm z nich na požádání zaslali poštou, ostatní se zájemci vyřídili na místě. Na zvláštních seznamech mají uvedené tři spoluobčany, kteří svůj hlas poslancům půjdou předat v so- ciálních zařízeních, a jednoho volícího v cizině, a to v JAR.

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.