Sem tam malá přeprška ve velkém suchu přítoky nenaplní. Začaly klesat i hladiny rybníků a vodní hospodáři mají obavy.

„S vodou jsme na štíru. Hlavně v chovných rybníčcích Na Řádkách," konstatoval za Oblastní organizaci Českého rybářského svazu Rokycany Roman Moulis. „Předchozí meliorace přítokový potůček hodně ztenčily a úpravy v rámci výstavby železničního koridoru to teď dodělaly. I před horky jím už skoro nic neteklo. Celkově teď vodě chybí kyslík. Naštěstí není plocha rybníčků velká, aerátory, které jsme nasadili, okysličení zvládají. Na druhou stranu tím, jak jsou malé, se rychle prohřívají. Při horkách minulého týdne jsme naměřili v metru hloubky třicet stupňů Celsia! Násada to ale zatím ustála," informoval.

„Ryby naštěstí ještě nehynou, ale přítoky jsou minimální. Prohloubení nepomůže, stav je závislý na srážkách a pramenech," upozornil jednatel téže rybářské společnosti Alexej Ješenko. Upozornil, že problematičtější situace nyní vnikne na Ježku. Vodu zatím má celkem v míře, ale přítok je minimální a ještě ho zastaví zemní práce. „Kdybychom tam chtěli nasadit aerátory, nebylo by je odkud napájet a čeřidlo na větrný pohon nemá význam, když silně nefouká," dodal Ješenko.

„V rybnících je kyslíkový deficit. Je ho třeba skoro nepřetržitě hlídat. Museli jsme už upravit krmné dávky. Snížili jsme je, nebo vypustili vůbec, aby se organismus ryb ještě více nezatěžoval nadměr-ným trávením předloženého krmiva. Jinak by měly větší ná- rok na kyslík a mohl by následovat jejich úhyn ," sdělil Radek Jandera, šéf rybníkářů společnosti Colloredo Manns- feld. Zatím u nás není větší ú-hyn ryb zaznamenaný, ale strá- dání se projevilo tím, že nepři-růstají. „Pokud jde o rybníky, nejhůře jsou na tom nebesáky, tedy ty bez přítoků, (poz.: plněné jen přímo spadlými srážkami). Cekovský už má hladinu o celý metr a dvacet centimetrů níž. Při nedávné vlně veder jsme na mělčině při krajích naměřili teplotu vody třicet stupňů," upozornil Jandera. Z ostatních rybníků, které Colloredo Mannsfeldští obhospodařují, je na tom podle něj nejhůř nevelký Němec, jemuž už chybí do plné hladiny třicet centimetrů, a pak Kařezský dolní, kde se jedná o patnáct centimetrů.