Pro letošní rok město Rokycany sestavilo rozpočet, v němž počítá s příjmy 333 milionů a zhruba 241 tisíc, zatímco výdaje by měly činit 386 768 tisíc. Uvažuje se tedy o schodku ve výši přibližně 53 milionů 527 tisíc korun.

„Schodek plně využijeme na investiční výdaje," informoval k situaci první místostarosta Tomáš Rada. „Celý bude ale krytý z rezervy předchozích let," zdůraznil zároveň Rada.

Významnou položkou příjmy obohatil prodej městských pozemků. Za 56 milionů a 334 tisíc je pro svůj záměr rozšíření provozu do prostoru směrem ke Kotli získala firma Duvenbeck," objasnil dále místostarosta Rada. Dalším příjemný tok peněz do příjmů plyne za pronájem vodohospodářské infrastruktury. Dosáhnout by měl 21 milionů korun

Pokud jde o podíl daní, z DPH se předpokládá pro letošek zisk 61 milionů a z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dalších 30 milionů. Daň z nemovitosti by měla rozpočet zakulatit o 10,5 milionu a z městských bytů jejich správce příjmovou složku rozpočtu Rokycan posílí o předpokládaných osm a půl milionu.

Naproti tomu na provozní výdaje města, včetně plánovaných oprav, je rezervovaných 247 milionů a 886 tisíc. Zmíněné opravy se na částce podílejí obnosem zhruba 41 229 000 Kč. Z provozních výdajů je například 2,5 milionu stanovených na zimní údržbu, 11 530 000 budou činit příspěvky na provoz základních a mateřských škol, přes 800 tisíc dotačně poputuje na kulturu. Spolkům jsou určené 4 860 000 Kč a zdravotnická zařízení okresu mají formou dotace od města v rozpočtu rezervovaný půlmilion. Sportovní zařízení města Rokycan (koupaliště, plavecký bazén, zimní stadion a areál na Jižním předměstí) mají v rozpočtu k dispozici 13 milionů 651 tisíc. Přesné rozdělení ještě známé není, ovšem největší podíl z uvedené částky by už tradičně měl spolknout krytý bazén a zimní stadion. Se 6 miliony a 150 tisíci korun se zase počítá pro knihovnu.