Nádvoří rokycanské radnice včera hned zrána zaplnili zvědavci. Naplánované otevírání makovice věže, jejíž sejmutí si osmého června vynutil havarijní stav krovů báně, bylo napjatě očekávané. Podle předpokladu se totiž uvnitř pláště nevelké měděné makovice mělo nacházet pouzdro s listinami dokládajícími dávné poměry ve městě a nejdůležitější dějinné události.

Otevírání bylo svěřené triu ve složení Jan Monhart, Antonín Mužík a Miroslav Melich. Po chvíli zápolení se ozvalo vytoužené: „Je tam!" Po 122 letech, kdy se uskutečnila poslední oprava věže, se tak na světle opět objevila schránka s materiály, v níž všichni doufali.

Opatrné zápolení s pečlivě sletovanými spoji, to aby se vnitřek teplem a nárazy nepoškodil, pokračovalo. Nakonec se ale očím zvědavě přihlížejících naskytl pohled na svazek listin a krabičku.

Vyjmutí se odehrávalo v obřadní síni a pustila se do něj současná ředitelka Státního archívu v Rokycanech Hana Říhová spolu se svou předchůdkyní Hanou Hrachovou, která je i kronikářkou města. Poté, co z nitra uvolnily výroční zprávu průmyslové pokračovací školy, výroční zprávu spořitelny a dále rozpočet příjmů a výdajů obecního důchodu i ústavů královského města Rokycany, objevil se ještě regulační plán Rokycan (poz.: dnes územní). Kromě toho pouzdro vydalo i krabička s penězi a účtenku. „V té době se přecházelo ze zlatek na krejcary a pak koruny," uvedla k dobovým platidlům Hráchová. Svazeček v tmavých deskách, připomínající malý notes, obsahoval fotografii starosty Jana Anichobra, jenž řídil město 31 let, a některé informace o něm.

Hlavní překvapení ale teprve přišlo. V pouzdře zůstal ještě papír na první pohled pokládaný za obal. Po vyjmutí se ale ukázalo, že ukrývá dvě dobové fotografie mariánského sloupu obklopeného lešením a záběr na trámovím se ježící radniční věž při její předcházející opravě. Oba snímky pocházejí z roku 1892.

„Tím zároveň padla tradovaná domněnka, že zároveň s věží tehdy prošla rekonstrukcí i fasáda. Je už jasné, že ta se datuje až do pozdější doby," konstatovala Hrachová. Dále obal vydal i nejstarší z materiálů, jímž byl opis listiny z roku 1680, kdy v Rokycanech úřadoval apelační soud pro česká města. Na radnici měl jeho působení dokládat i vytesaný nápis, ale byl zničený při požáru budovy roku 1784. „V roce 1680 řádil v Praze mor a kdo mohl, utíkal směrem na západ. Proto se i Rokycany na půlrok staly sídlem apelačního soudu," objasnila Hrachová.

Více v dnešním vydání.