„Znamenalo to znova se vybavit potřebnou technikou, kupovali jsme dva nové traktůrky. Jeden máme starší," sdělil hlavní jednatel společnosti Stanislav Suda.

S pracemi začali na Prvního máje, a to úpravou zelených ploch nového parku. K ní se budou postupně vracet ještě osmkrát. Zároveň typický zvuk motorových kos a sekaček zazníval i kolem ZŠ TGM a pod kostelem.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.