Představitelé okresního města připravují komplexní revitalizaci sídliště Mládežníků. Vymezené je ulicemi Pražská, Raisova, Mládežníků, Kozlerova a Luční.

„Původní studie vznikla před pěti lety a potřebovali jsme ji oprášit. Konkrétně zjistit, do jaké míry je aktuální z hlediska dopravního řešení a života ve veřejném prostoru," uvedl místostarosta Jan Šašek. Nynější návrh revitalizace sídliště uvažuje s kompletní rekonstrukcí povrchů komunikací, chodníků a veřejných ploch. Rozšiřuje počet parkovacích míst, navrhuje úpravu zeleně i nové veřejné osvětlení. Tvůrci studie nezapomněli ani na úpravu sportovního hřiště, prostoru pro komunální a separovaný odpad i pro městský mobiliář.

Pokud jde o časovou posloupnost, uskutečnilo se v červnu letošního roku setkání zástupců města a autora studie s představiteli společenství vlastníků bytových jednotek a majiteli nemovitostí formou procházky po vnitrobloku. Po připomínkách byla původní verze studie upravena a v září prezentována veřejnosti. Na plotu dětského hřiště U Usměváčka pak byla bezmála měsíc instalována miniexpozice, týkající se architektonických a urbanistických představ tvůrců návrhu. „Dále jsme pro veřejnost instalovali v polovině října informační stánek přímo v sídlišti. Se mnou tu byl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad a další zaměstnanci tohoto sektoru. Reagovali na desítky dotazů, neboť zájem byl obrovský," zdůraznil Šašek.

Proces vrcholil veřejným jednáním v jídelně gymnázia. Návrh obnovy sídliště prezentoval autor studie Petr Zítek. V diskusi byly nejčastěji zmiňované oblasti dopravy a a zeleně. „Je to pochopitelné, neboť sídliště bylo postaveno před 60 lety, kdy se nepočítalo s masivním automobilismem. Existuje zde omezený počet legálních parkovacích míst. S většinou podnětů vyjádřili občané souhlas. Přišli však i s řadou připomínek a nápadů, které jsou pečlivě zaznamenány a nyní se je město společně s projektantem a architekty pokusí v rámci možností zapracovat do druhé varianty návrhu," dodal místostarosta.