V Základní škole ulice Míru zavládl stavební ruch. Průběh vyučování ale nijak výrazně nenarušuje. Jedná se o dokončování půdní vestavby a do vnitřních prostor navštěvovaných dětmi nezasahuje.

Městu se sešlo 13 nabídek. Rada na základě doporučení hodnotící komise schválila nabídku firmy BÖGL a KRÝSL, s cenou ve výši 13 908 950 Kč, včetně DPH. Je to skoro o pět milionů méně, než činila předpokládaná částka odvozená z projektu (18 744 750 Kč, s DPH). Termín uzavření smlouvy o dílo se oproti předpokladu posunul, jeden z účastníků výběrového řízení se odvolal. Poté, co vytipovaná firma zahájila práce, čas na realizaci se pro ni nezměnil. „Zhotovitel má kompletní dílo předat nejpozději do 19. srpna," sdělil místostarosta Jan Šašek. „Jedná se o jednu z největších investičních akcí města pro letošek," podotkl místostarosta.

Stavba probíhá za plného provozu školy. K tomu je třeba samozřejmě přihlédnout a zkoordinovat s tím veškerou činnost. „Výuka dětí má pochopitelně prioritu," říká Šašek.

Podkroví už bylo pro stavbu předpřipravené v rámci celkové rekonstrukce budovy. K té město muselo přistoupit kvůli rozšíření dřevokazných hub a statické nedostatečnosti objektu. Na základě budoucího záměru už při rekonstrukci došlo na užití takové nosné konstrukce, která by pak umožnila ještě brzké využití podkroví. Díky půdní vestavbě škola získá nové prostory potřebné pro výuku. V současnosti je kapacita školy dostačující pro 460 osob, nově bude navýšená na 540. V podkroví vznikne šest nových učeben. Čtyři budou kmenové, dvě odborné. Potom dva kabinety a společensko-přednášková místnost. Samozřejmostí je sociální zázemí. Komunikační prostory navážou na stávající přístupová schodiště a bezbariérový osobní výtah. Rovněž nově vznikající prostor podkroví bude celý řešený bezbariérově. „Ve finále se má počet tříd naší školy zvýšit na 18 kmenových tříd. Tedy po dvou pro každý ročník. Tím se vedle sebe pohodlně budou moci učit dvě paralelní třídy a přitom získáme možnost plně využívat odborné učebny," říká ředitelka ZŠ Hana Šlégrová.