Celou letošní zimu se střídají teplejší období s mírně chladnými. Velký mráz byl zatím výjimkou. Teď už by mu ale pěstitelé naklonění nebyli, i když pořádná klasická zima, kdy vymrznou škůdci a původci chorob, je jinak vítaná.

„Teplá zima pro nás ideální není. Naštěstí teď přišlo mírné ochlazení. Potřebovali jsme ho, aby stromy v pokračujícím teple nenakvetly. Tím, že se tohle zbrzdilo, jsem spokojený," konstatoval Richard Schwarz se stejnojmenných jablečných sadů v Břasích. „U nás se většinou láme chleba v květnu. Pak záleží velice na počasí. V té době třeba i jen hodinový mráz je pak katastrofou. Jinak za současnou trochu sněhu, stejně jako před- chozí déšť, jsme kvůli velké- mu vláhovému deficitu loňské- ho roku velice rádi," dodal. Na druhou stranu to, že teplé počasí přálo množení chorob a škůdců, vidí jako negativní.

Spokojený s momentálním přídělem vláhy v podobě sněhu byl i šéf Příkosické zemědělské, a. s., Ladislav Vágner. „Třebaže v současnosti jsou ozimy už dobře vzešlé, sníh nám nevadí. Roztaje a aspoň se posílí spodní vody. Ani mírný mráz není na překážku. Musely by udeřit opravdu silné mrazy, ale ty naštěstí v předpovědi nejsou. Takových minus pět šest stupňů by při ležícím sněhu ještě nevadilo," míní." Dozvěděli jsme se také, že jak řepky, tak ozimé obiloviny jsou pěkné, takže se stavem porostů jsou Příkosičtí spokojení.

I za Zbirožskou, a. s., si agronom Vladimír Balák pochvaloval jejich vegetování. „Přezimovaly dobře, už jsme zvládli i regenerační přihnoje-ní ozimů řepek, pšenic a ječmenů," konstatoval. „Střídání počasí jim nevadí, problém by byly holomrazy. Za sníh jsme rádi. Dobře že napadl, vody je málo," shrnul za zbirožskou zemědělskou akciovku.

S obavou na zvětšující se pupeny keřů a stromů pohlíželi i zahrádkáři v níže položených oblastech okresu. Počasí přírodu trochu ´postr-čilo´. Vzhledem ke kalendáři se obávali náhlého příchodu mrazů. „Angrešty a rybízy už byly hodně nalité," říkali jsme si, že úroda drobné ovoce je hodně pochybná," mínil třeba Petr Pospíšil.